Nu lanserar Philips SpeechExec Enterprise 6.0

Philips har nu lanserat den mest omfattande versionen av SpeechExec Enterprise hittills.

De nya funktionerna i den här versionen ger användarna möjlighet att välja deras mest föredragna sätt att arbeta – dikterare kan diktera på kontoret och utanför, med en diktafon, en fast dikteringsmikrofon eller till och med via smartphones. Transkriberare kan skriva diktaten från vilken webläsare som helst med hjälp av funktionen SpeechExec Web Access.

SpeechExec Enterprise 6.0 gör det möjligt för dig att använda ditt privata moln för diktering. Programvaran har stöd för att skicka diktat till en central dikteringsserver som finns på plats hos dig. Detta medför en extra hög säkerhet.

Dessutom så kan du skicka diktaten direkt till Philips taligenkänningstjänst för omgående transkribering.

För mer information, ring oss på telefon 0303-24 41 42, skicka ett mail till info@dikteringsbutiken.se eller besök dikteringsbutiken.se.