Ökad mobilitet för transkriberare – video nr 3

Assistenter, administratörer och sekreterare är i många fall ansvariga för att skriva ut diktat, korrekturläsa dokumenten och se till att de distribueras till rätt personer.

Dessa ansvarsområden gör medarbetarna ofta bundna till kontoret där det mesta av arbetet sker. Dock så erbjuder Philips SpeechLive så stor flexibilitet att arbetet istället kan ske i princip var som helst ifrån.

Detta är den tredje och sista delen i en video-serie som förklarar hur Philips SpeechLive revolutionerar processen för att skapa dokument.

Video 3:
– Hur ser arbetslistan och inspelningarna ut i webläsaren?
– Uppspelning och transkribering i webläsaren med en fotpedal.
– Övriga verktyg och tjänster för att fördela arbetsbelastningen.

Titta även gärna på de två föregående videoinslagen i serien:
Tala… Text… Philips SpeechLive!
Professionell dikteringslösning i molnet – video nr 2