GDPR – uppdaterad integritetspolicy

Fredagen den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsfördningen GDPR i kraft. Syftet med denna är att stärka skyddet av enskilda personers personuppgifter.

Med anledning av detta så har vi uppdaterat vår integritetspolicy, där det mer i detalj är beskrivet hur vi behandlar dina personuppgifter, varför vi gör det samt vilka rättigheter du har.

Du hittar integritetspolicyn i sin helhet på www.dikteringsbutiken.se/integritetspolicy.

Har du frågor kring detta är du givetvis välkommen att ta kontakt med oss via e-post (privacy@speechcom.se) eller telefon 0303-24 41 42.